VoIP centrale – wat is het eigenlijk?

Wat is eigenlijk een VoIP telefooncentrale?thuis werken Eurofa Telecom

De VoIP centrale is de centrale die telefonie via Ip (Internet Protocol, vrijvertaald internet) levert vanuit de Cloud.
Een VoIP centrale kent vele synoniemen:  gewoon VoIP telefonie, Hosted VoIP, bellen over internet, Voice over IP (afgekort (VoIP) – om er zo maar een paar te noemen. Allemaal komt het ongeveer op hetzelfde neer: gesprek via internet (Voice over IP) transporteren. En aangezien dit allemaal softwarematig gebeurd schept dit vele en veel meer mogelijkheden dan de tradiotionele analoge (niet via internet) telefonie.

Hoe werkt de Voice over IP / het gesprek via internet /VoIP?

De voorganger van de VoIP telefonie is de zogenaamde analoge telefonie: telefonie verliep gescheiden van het data verkeer – een telefoonlijn en een ADSL lijn. Bedrijven hadden daarbij vaak ISDN nodig.
Bij VoIP telefonie verlopen data en gesprekken over één en dezelfde IP/internet lijn. Doordat de analoge en ISDN lijnen niet meer nodig zijn is het bijvoorbeeld mogelijk om op iedere plek en plaats te werken. Telefoonnummers worden namelijk gekoppeld aan IP adressen, en niet meer aan fysieke adressen, zoals vroeger. Dit maakt het mogelijk overal te werken en toch altijd gebruik te kunnen maken van uw (vaste) telefoon.

Andere voordelenEurofa Telecom zavamo

Een VoIP (software matige) telefooncentrale heeft nog een voordeel: heel veel meer functionaliteit die vele voordelen opleveren ten opzichte van de traditionele telefonie. Wachtmuziek, sms berichten versturen, groepsgesprekken, meeluisteren, keuzemenu, belgroepen en nog veel meer.
Daarnaast kan de centrale gebruikt worden met een ‘gewone’ bureautelefoon, de mobiele telefoon, maar ook via de PC door middel van een headset (zgn. softphone).

Bedrijfprocessen

Maar de ontwikkelingen gaan verder. Vele VoIPcentrales (ook die van Eurofa Telecom) kunnen geïntegreerd worden met andere softwarepakketten zodat de telefonie geheel opgenomen wordt in de bedrijfsprocessen.  Denk bijvoorbeeld aan de integratie van de telefonie in uw CRM pakket. Klant gegevens worden zo centraal bewaard, zijn altijd up to date, geen dubbele opslag. Ook een koppeling aan Outlook is mogelijk – direct bellen vanuit de adreslijst. Hoe makkelijk kan het zijn. Ook is het mogelijk de mobiele telefoon geheel in de centrale te integreren.

Optimale communicatie en bereikbaarheid

Inmiddels is de nieuwe telefoon techniek zo verandert dat het zorgt voor optimale organisatie van uw communicatie en bereikbaarheid. Uw bedrijfsprocessen verlopen optimaal, en een ieder kan zijn tijd zo optimaal als mogelijk gebruiken en indelen.

ISDN stopt

KPN heeft aangegeven te stoppen met ISDN. Andere telecomproviders hebben ook aangegeven te stoppen met de analoge telefonie. Al met al niet zo erg wanneer je bekijkt wat de voordelen van VoIP telefonie zijn.

Comments are closed.