idfraude

Kopietje Paspoort

idfraude “Een groot deel van de Nederlanders maakt zich zorgen om zijn privacy. Met name voor misbruik door het kopiëren van hun identiteitsbewijs zijn mensen bang …..”  aldus de eerste zin van het artikel op NOS.nl vandaag o.a. ter gelegenheid van de Europese Dag van de Privacy. Want dat is het vandaag.

Wat mag en wat niet?

Een bedrijf of organisatie mag geen kopie van je identiteitsdocument vragen of maken, tenzij dat omschreven staat in de wet.
Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie om je identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. In veel gevallen is het tonen van een identiteitsbewijs voldoende. Eventueel kan het bedrijf of de organisatie vastleggen met welke identiteitsbewijs je je hebt geïdentificeerd en eventueel het documentnummer ervan. Meer vastleggen mag niet.
Ook vele telecomproviders vragen nog steeds om een kopie van je ID bij het afsluiten van een abonnement. Dit mag echter niet.

Wanneer niet een kopie ID?

Hotel
Een hotel en andere ‘nachtverblijven’ (niet die in de dierentuin 😉  ), zijn op grond van het Wetboek van Strafrecht verplicht enkele gegevens van hun gasten te registreren aan de hand van een geldig ID. Een kopie van een ID is echter niet nodig.

Sport- en fitnessverenigingen
Er is voor deze bedrijven geen enkele wettelijke verplichting tot registratie van welke gegevens dan ook. Laat staan dat zij een kopie van je ID mogen vragen en bewaren.

Telecom en internetbedrijven
Ook voor deze bedrijven is het vragen en bewaren van een kopie van je ID niet toegestaan. Bedrijven in deze sector willen graag vaststellen dat hun (toekomstige) contractant ook daadwerkelijk is wie hij of zij zegt te zijn. Het tonen van een ID en overnemen van enkele gegevens daarvan volstaat in deze. Je BurgerServiceNummer (BSN) hebben zij niet nodig en mogen zij ook niet opnemen in hun gegevens.

Huurauto
Hier is een soort uitzonderingspositie. Voorafgaande aan de huur of proefrit van een auto kunnen bedrijven een kopie van je ID vragen. Dit heeft te maken met het feit dat voertuigverhuurbedrijf regelmatig geconfronteerd worden met onwenselijke (criminele) gedragingen van huurders.
Over het maken van een kopie ID zijn daarom allerhande afspraken gemaakt. Zo mogen dergelijke bedrijven van je een kopie ID vragen maar onder bepaalde voorwaarden:
– je BSN moet worden afgeschermd.
– je pasfoto moet worden afgeschermd.
– Na het beëindigen van de huur of proefrit dient de verhuurder het kopie ID aan jou terug te geven of te vernietigen.

Conclusie

kopie-id Eurofa TelecomEigenlijk mogen maar heel weinig instellingen om een kopie van je ID vragen. Grofweg zijn dat financiële instellingen en werkgevers. Bij alle andere vragen kan je je afvragen of dit wel legitiem is. Wanneer je toch een kopie wilt afgeven doe dit dan zó dat op de kopie je BSN onleesbaar is gemaakt en schrijf over de tekst heen de datum, voor wie de kopie is en eventueel ook de reden.

Overigens heeft de overheid een mooie APP gemaakt: KopieID, verkrijgbaar in de App Store en de Play Store. Met deze app maak je een foto van je ID, maak je met een simpele beweging je BSN onleesbaar en voegje eenvoudig tekst toe.

cover idpaspoort Eurofa Telecom cover idkaart Eurofa TelecomO.a. de ANWB verkoopt mooie covers voor ID kaart en paspoort om zo je essentiële gegevens af te schermen in het geval je toch een kopie wilt laten maken.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.