cameratoezicht

“Ik heb niets te verbergen…”

Privacy heeft feitelijk niets te maken met het feit of je dubieuze zaken onderneemt of niet. Privacy heeft alles te maken met hoe men tegenwoordig in toenemende mate, via de meest ingenieuze algoritmen, ‘weet’ wat je doet en vooral wat je gaat doen. Op dit moment manifesteert zich dat merkbaar op het commerciële c.q. marketing vlak. Maar er gebeurd veel en veel meer, en meestal weten we het niet. Een topje van de enorme ijsberg.

Objectiviteit van informatie?

Het gaat veel en veel verder, en doorgaans hebben we het niet door. 
Het feit dat we in antwoord op onze zoekopdrachten op Google dát voorgeschoteld krijgen wat de algoritmen van Google bij ons vinden passen op basis van ons (zoek) gedrag  op internet. De informatie die je krijgt is dus helemaal niet zo objectief als je denkt. Om maar een voorbeeld te noemen.

Angst

We hangen zelf overal camera’s op, de RINGG deurbel (met camera), de camera’s op de snelweg, de camera’s in de winkels – overal hangen camera’s die doorgaans 24/7 registreren. Is dat erg?
Nee zeggen veel mensen, “Ik heb toch niet te verbergen”.
Maar is dat een terechte redenatie? En laten we ons niet teveel door de angst regeren?  En wat gebeurd er met al die beelden? Worden ze opgeslagen, en hoe lang dan en met wie worden ze gedeeld?

Google Maps tijdlijn

Wie heeft hem niet, de smartphone. Doorgaans staat de GPS functie aan, anders functioneren vele apps niet. Daarmee is voor veel bedrijven bekend waar je bent. Is dat erg?
Kijk voor de gein eens in de Google Mapps app. Klik dan eens op het Menu Tijdlijn. Wanneer je locatiegeschiedenis is ingeschakeld zal je verbaasd staan over de gedetailleerde informatie over waar je was, met welk vervoermiddel enzovoort. En dat gaat heel ver terug. Lijkt leuk en kan soms heel handig zijn, maar waar staan al die gegevens opgeslagen? En waarom staat dat opgeslagen?

Financiële transacties

Nog zo’n leuke waar bijna niemand van doorheeft hoe makkelijk je privacy in het geding is.
Op basis van je betaalgegevens en betalingsverkeer op je afschrift is uiterst gedetailleerd te achterhalen waar je bent en wat je hebt gedaan. Bijna niemand betaald nog met contant geld. Heel fijn voor banken en overheid – bv het zwart geld circuit wordt daarmee kleiner.
De grap is ook dat op basis van die betalingsgegevens mensen precies kunnen zien waar je (met exact tijdstip) een kopje koffie hebt gehaald, welke boodschappen je daarna hebt gedaan. Het zal je verbazen hoe goed inzicht je in iemand handel en wandel krijgt.

Wat willen we hiermee zeggen als telecomprovider? Vooral: wees zuinig met je gegevens!  En “ik heb toch niets te verbergen” is niet zo een sterk argument. Denk na wat je waar achterlaat qua gegevens en ga er zorgvuldig mee om.  Op een dag als vandaag, de Europese dag van de Privacy, een goed moment om even bij stil te staan.

Lees ook nog eens onze blog over wie er nu wel en niet mogen vragen om een kopie van je paspoort.  
En wil je weten hoe wij moet onze klantgegevens omgaan? Lees hier ons privacystatement.
Ook dit artikel van Maurits Martijn en Rob Wijnberg in De Correspondent is het lezen meer dan waard: “Nee, je hebt wél iets te verbergen”.

idfraude

Kopietje Paspoort

idfraude “Een groot deel van de Nederlanders maakt zich zorgen om zijn privacy. Met name voor misbruik door het kopiëren van hun identiteitsbewijs zijn mensen bang …..”  aldus de eerste zin van het artikel op NOS.nl vandaag o.a. ter gelegenheid van de Europese Dag van de Privacy. Want dat is het vandaag.

Wat mag en wat niet?

Een bedrijf of organisatie mag geen kopie van je identiteitsdocument vragen of maken, tenzij dat omschreven staat in de wet.
Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie om je identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. In veel gevallen is het tonen van een identiteitsbewijs voldoende. Eventueel kan het bedrijf of de organisatie vastleggen met welke identiteitsbewijs je je hebt geïdentificeerd en eventueel het documentnummer ervan. Meer vastleggen mag niet.
Ook vele telecomproviders vragen nog steeds om een kopie van je ID bij het afsluiten van een abonnement. Dit mag echter niet.

Wanneer niet een kopie ID?

Hotel
Een hotel en andere ‘nachtverblijven’ (niet die in de dierentuin 😉  ), zijn op grond van het Wetboek van Strafrecht verplicht enkele gegevens van hun gasten te registreren aan de hand van een geldig ID. Een kopie van een ID is echter niet nodig.

Sport- en fitnessverenigingen
Er is voor deze bedrijven geen enkele wettelijke verplichting tot registratie van welke gegevens dan ook. Laat staan dat zij een kopie van je ID mogen vragen en bewaren.

Telecom en internetbedrijven
Ook voor deze bedrijven is het vragen en bewaren van een kopie van je ID niet toegestaan. Bedrijven in deze sector willen graag vaststellen dat hun (toekomstige) contractant ook daadwerkelijk is wie hij of zij zegt te zijn. Het tonen van een ID en overnemen van enkele gegevens daarvan volstaat in deze. Je BurgerServiceNummer (BSN) hebben zij niet nodig en mogen zij ook niet opnemen in hun gegevens.

Huurauto
Hier is een soort uitzonderingspositie. Voorafgaande aan de huur of proefrit van een auto kunnen bedrijven een kopie van je ID vragen. Dit heeft te maken met het feit dat voertuigverhuurbedrijf regelmatig geconfronteerd worden met onwenselijke (criminele) gedragingen van huurders.
Over het maken van een kopie ID zijn daarom allerhande afspraken gemaakt. Zo mogen dergelijke bedrijven van je een kopie ID vragen maar onder bepaalde voorwaarden:
– je BSN moet worden afgeschermd.
– je pasfoto moet worden afgeschermd.
– Na het beëindigen van de huur of proefrit dient de verhuurder het kopie ID aan jou terug te geven of te vernietigen.

Conclusie

kopie-id Eurofa TelecomEigenlijk mogen maar heel weinig instellingen om een kopie van je ID vragen. Grofweg zijn dat financiële instellingen en werkgevers. Bij alle andere vragen kan je je afvragen of dit wel legitiem is. Wanneer je toch een kopie wilt afgeven doe dit dan zó dat op de kopie je BSN onleesbaar is gemaakt en schrijf over de tekst heen de datum, voor wie de kopie is en eventueel ook de reden.

Overigens heeft de overheid een mooie APP gemaakt: KopieID, verkrijgbaar in de App Store en de Play Store. Met deze app maak je een foto van je ID, maak je met een simpele beweging je BSN onleesbaar en voegje eenvoudig tekst toe.

cover idpaspoort Eurofa Telecom cover idkaart Eurofa TelecomO.a. de ANWB verkoopt mooie covers voor ID kaart en paspoort om zo je essentiële gegevens af te schermen in het geval je toch een kopie wilt laten maken.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.