van spijkerbroek tot telefoon

Van Spijkerbroek tot telefoon

Bij IKEA kan je binnenkort je meubels leasen en na gebruik weer retourneren – je betaalt voor het gebruik. Bij MUD jeans * kan je je spijkerbroek leasen als je hem zat bent kan je hem omruilen en na gebruik weer retourneren – je betaalt voor het gebruik. En bij Eurofa Telecom koop je geen telefoons, maar betaal je voor de dienst (het gebruik) communicatie.

Ja maar (ja maar = nee ?  ), zeggen dan enkelen, ik koop het liever zelf – investeringsaftrek enzo, want leasen is duurder dan kopen.

Ja en vooral ook nee. Om het maar even bij onze eigen telefoons te houden. Doordat je niet eigenaar van het product bent ben je niet verantwoordelijk voor het tijdig updaten van de software, het vervangen of repareren bij defect en nog mooier, wil je een upgrade – dan is dat ook zo geregeld.

Goed rentmeesterschap

Buiten dat dit voor onze klanten een groot voordeel is – de continuïteit van de communicatie kunnen we zo goed waarborgen – zit er nog een voordeel aan. Als klant weet je financieel waar je aan toe bent – nooit meer onverwachte uitgaven.
En voor ons zit er een principe achter. Wij willen een zo goed mogelijke rentmeester van onze materialen en grondstoffen zijn. Dat betekent dat wij als eigenaar van de producten er zorg voor dragen dat zij zolang als mogelijk meegaan, gerepareerd worden en geupgrade worden waar mogelijk. En als ze dan toch echt niet meer meekunnen dan dragen wij ze over aan één van onze ketenpartners die er dan weer heel zorgvuldig de grondstoffen uithalen opdat ze weer hergebruikt kunnen worden.
Zo dragen wij op onze manier bij aan een meer circulaire economie.

*MUD jeans is gehuisvest op De Groene Afslag, onderaan afslag 8 op de A1

Eurofa Telecom de groene telecomprovider

Klimaatspijbelaar

Eurofa Telecom - de groene telecomproviderVandaag staan scholieren op het Malieveld. Er is al veel over gezegd en geschreven. Politici heffen vermanend hun vinger op! De jeugd kan zich beter op de toekomst richten door naar school te gaan. Schooldirecties moedigen de jongeren aan.

Klimaatspijbelaar

Maar wie is nu eigenlijk de echte klimaatspijbelaar? Wie heeft er nu het meest niet thuis gegeven daar waar het acties om het klimaat en de veranderingen daarin betreft?
In ieder geval níet de scholieren. Dus daarom hulde en ga door! “You must be the change you want to see in the world”, zoals Mahatma Gandhi zei.

En wat doe jij en wat doen wij? Hoe groen is onze telecom?

Eurofa Telecom de groene telecomproviderRuim twee jaar geleden hebben wij ons die vraag heel expliciet gesteld. Na documentaires gezien hebbende over en lezingen bijgewoond en boek gelezen hebbende van Thomas Rau wisten wij het zeker: we moeten anders gaan denken en vooral doen. Dus bieden wij in onze telecom de communicatie dienst aan. Blijven wij eigenaar, en dus verantwoordelijk, voor de materialen en de grondstoffen daarin en het onderhoud. En eigenlijk ben je als klant dan alleen maar winnaar: geen grote investeringen, altijd verzekerd van werkende telefoons en andere apparatuur en kosten technisch daarmee de goedkoopste én ook nog de groenste oplossing. Daarbij hebben wij onszelf de opdracht gegeven zoveel als mogelijk refurbished aan te bieden, defecte apparatuur te repareren en in het uiterste geval bij definitief niet meer functioneren aan te bieden aan één van onze ketenpartners die ons garandeert de grondstoffen te verwijderen opdat zij opnieuw gebruikt kunnen worden.

En bijna vanzelfsprekend bieden we een telecom dienst waarbij je bijvoorbeeld minder gebruik hoeft te maken van auto en minder in de file hoeft te staan (flex- en thuiswerken) en ook minder hoeft te vliegen (conference call) – over CO2 reductie gesproken.

Hoe groen ben jij?

Durf jij, als klant of collega ondernemer, ook jezelf de vraag te stellen hoe ‘groen’ jij bent als ondernemer? Waar zitten in jouw bedrijfsprocessen maar ook in je product en dienst de groene winst? Of ben jij de volgende klimaatspijbelaar?

“Don’t be part of the problem, be part of the solution”

Klein-Duimpje

Klein Duimpje

Verkiezingsretoriek

De week begon met VVD fractievoorzitter Dijkhoff die stelde dat hij niet van plan is het klimaatakkoord klakkeloos uit te voeren. VVD-er Dijkhoff wil de kosten van de klimaatmaatregelen niet op de schouders van ‘de burgers’ te laten komen. Verkiezingsretoriek voor de op handen zijnde Provinciale Staten verkiezingen genoemd?

Meneer Dijkhoff schijnt te vergeten, dat linksom of rechtsom, wij toch met elkaar gaan betalen voor de klimaatveranderingen dan wel de klimaatmaatregelen.
Direct of indirect zowel de veranderingen als de daarop te nemen maatregelen kosten geld. Of we daar nu voor betalen via belastingen of via duurder wordende producten en diensten – we gaan ervoor betalen.
Overigens heb ik meneer Dijkhoff over die lasten verzwaring niet gehoord toen het 6% BTW tarief verhoogd werd naar 9% – maar dat terzijde.

Klein Duimpje

In de hele klimaatdiscussie is er een grote groep die een steeds terugkerend argument naar voren brengt, soms vergezeld van de meest mooie kaartjes: of we wel weten hoe klein Nederland is, “een druppel op de gloeiende plaat” zijn onze acties in de veranderingen op klimaatgebied.  Tot op individueel niveau hoor je dit argument: “Wie merkt het nu dat ik wel (of niet) mijn afval gescheiden inlever?”
Dicht naast deze discussie loopt de “braafste jongetje van de klas” discussie. “Waarom moeten wij, dat hele piepkleine Nederland, weer het braafste jongetje van de klas zijn?” Daarbij maar voorbijgaand aan het feit dat bijvoorbeeld qua CO2 reductie Nederland onderaan staat.

Zowel het voor sommige mensen handig uitkomende Klein Duimpje syndroom als het Braafste jongetje van klas syndroom zijn wel heel vreemd. Want “wij Nederlanders”  zijn maar wat trots – als ons dat zo uitkomt – in de zaken waarin we wel degelijk groot zijn, hoe klein we ook zijn. De Shell is uiteindelijk natuurlijk “van ons”, net als Philips, Heineken, Randstad,  om zomaar een paar internationale grootheden te noemen. Ook deze Ocean Clean up01bedrijven zijn ooit begonnen met één iemand die overtuigd was van zijn of haar idee en daar voor ging staan. Niks Klein Duimpje.
Toni Chocoloni is inmiddels ook niet meer weg te denken uit de winkels. Boyan Slat heeft wereldwijde faam en erkenning.  De VOC en de daarbij behorende mentaliteit – allen voorbeelden dat als je ergens in gelooft je er voor moet gaan en dan heel ver kunt komen.  Dus niks Klein Duimpje en niks Braafste jongetje van de klas – gewoon doen!

Don’t be part of the problem, be part of the solution!

Terug naar de realiteit van ons bedrijf. Hoe circulair zijn Eurofa en Eurofa Telecom?
In alle eerlijkheid zijn wij natuurlijk op wereldschaal een van de vele Klein Duimpjes. Toch zijn wij er stellig van overtuigd dat ook wij een verschil moeten en kunnen maken.
Helaas is het nog niet zo dat ICT en Telecom fabrikant zichzelf als eigenaar zien van de producten en materialen die zij maken – de ideale situatie in een circulaire economie: de producent van een product blijft ten alle tijden eigenaar van de grondstoffen en materialen en is daarmee direct verantwoordelijk voor hoe ermee om wordt gegaan wanneer producten kapot of overbodig zijn.
In de huidige economie is de eindgebruiker probleemeigenaar wanneer een product niet meer voldoet of kapot is. Hij of zij is dan verantwoordelijk voor het opruimen van grondstoffen en materialen die een producent ergens ingestopt heeft – terwijl de consument eigenlijk alleen maar de dienst wilde gebruiken. Ik koop een wasmachine om mijn kleding te kunnen wassen – niet alleen voor de wasmachine. Ik koop een telefoon om te kunnen telefoneren, een laptop om te kunnen werken enzovoort.

circulaire economie Eurofa TelecomOmdat wij ervan overtuigd zijn dat de manier waarop wij met onze grondstoffen en materialen omgaan serieus moet veranderen hebben wij een aantal jaar geleden onder andere de volgende beslissingen genomen:
– wij verkopen uitsluitend nog refurbished ict hardware (laptops, desktops)
– In onze telecom tak leveren wij uitsluitend communicatie diensten. De hardware (telefoons) zijn en blijven onze verantwoordelijkheid. Wij kopen zoveel als mogelijk refurbished in, repareren zelf en wanneer een product echt niet meer functioneert dan leveren wij het af bij één van onze ketenpartners die tot op grondstof niveau de hardware demonteert en zo de grondstoffen behoud en herbruikbaar maakt. Wij spreken niet meer van afval. Afvalverbrandingsovens zijn de crematoria van de grondstoffen.

En zo kan Klein Duimpje wel degelijk bijdragen aan klimaatmaatregelen en veranderingen. Sterker, Klein Duimpje doet het, Klein Duimpje wordt groter en vele Klein Duimpjes zijn uiteindelijk samen heel groot.

Fijne week van de circulaire economie!