Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en hebben alle instellingen die persoonsgegevens verwerken te maken met de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG), dus ook Eurofa, Eurofa Telecom en Viasim.

In ons privacy statement is te lezen:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken
  • waarom
  • hoe lang wij die gegevens (moeten) bewaren
  • met wie we deze gegevens delen
  • hoe ze ingezien, aangepast en eventueel verwijderd kunnen worden
  • hoe wij ze beveiligen
  • wie de functionaris voor de persoonsgegevens is

Ons privacy statement kan hier worden ingelezen en desgewenst worden gedownload.