Duurzaamheid statement

Duurzaam betekent letterlijk dat ‘iets’ lang kan blijven bestaan. Eurofa Telecom wil een stap verder gaan dan deze letterlijke betekenis: wij bedoelen ermee de grondstoffen die verwerkt zijn in onze producten nooit verloren gaan in bijvoorbeeld de verbrandingsovens. Verbrandingsovens zijn namelijk de crematoria van onze grondstoffen (Thomas Rau – Material Matters). Bij recycling worden doorgaans de grondstoffen niet behouden, maar wordt er na verbranding  bijvoorbeeld energie of andere stoffen gemaakt van de verbrande grondstoffen.
Wij leven op de aarde,  een gesloten systeem. Wat weg is, is weg en komt er niet meer bij. Het is niet voor niets dat astronauten bij terugkomst op aarde zo enorme voorvechters zijn en/of worden van de circulaire economie: het behoud van grondstoffen. Zij weten als geen ander wat het is om in een (klein) gesloten systeem te zitten – hun ruimtestation – plus van een afstand hebben zij de schoonheid maar meteen ook de kwetsbaarheid van ons gesloten systeem, de aarde, gezien.

“Wij zijn allen astronaut op het ruimteschip aarde…”
(Wubbo Ockels)

Eurofa Telecom grondstoffen behoud

Grondstoffen

In telecom producten zitten enorme hoeveelheden kostbare en soms zelfs zeldzame grondstoffen. Grondstoffen als goud, coltan, cassiteriet, wolframiet, pyrochloor, zij worden allemaal verwerkt in o.a. telefoons.
Behoud van grondstoffen in deze is tweeledig: de manier waarop deze grondstoffen gedolven worden is doorgaans desastreus voor mens en natuur, maar ook zijn deze grondstoffen niet eeuwig voorhanden. Dus waarom ze er niet uitgehaald en opnieuw gebruikt?

Wist u dat er nog nooit zoveel goud is verdwenen als in de afgelopen decennia?
Van ouds her werd goud altijd omgesmolten. Zo kan en kon het zijn dat in een trouwring goud zit wat al door de Romeinen gebruikt werd. Echter op dit moment verdwijnt veel goud door bijvoorbeeld verbranding.
Sinds met name de Industriële Revolutie heeft er een enorme letterlijke roofbouw plaatsgevonden op de grondstoffen van onze aarde. In een rap tempo verruïneerd de mensheid het gesloten systeem waarin wij leven. Feitelijk een levensbedreigend proces.

Groen verbinden

Wij zijn ons als telecomprovider en als bewoner van onze aarde ter dege bewust van bovenstaande. Daarom kopen wij indien mogelijk onze telecom hardware tweede hands en/of refurbished in.
Als telecomprovider bieden wij uitsluitend diensten aan. Wat betekent dat wij wel telefoons leveren, maar u betaald uitsluitend voor het gebruik. Wij zorgen voor onderhoud en als dat toch nodig mocht zijn voor vervanging.

Langzaamaan komen wij in contact met steeds meer ketenpartners die samen met ons ervoor zorgen dat de producten, wanneer zij onverhoopt toch kapot zijn, tot op grondstof niveau gedemonteerd worden, opdat zij behouden blijven.

Niet alleen technisch inhoudelijk maar ook op het gebied van duurzaamheid hebben wij onszelf de opdracht gegeven om altijd vernieuwend te zijn. Welke slagen wij daarin (gaan) maken laten wij u weten via onze blogs en social media kanalen.

Eurofa Telecom groene verbinder

SDGs

Eurofa en Eurofa Telecom ondersteunen, denken en werken vanuit de Sustainable Development Goals (SDGs).
Wat dat is? Kijk de video hiernaast!