Van duurzaam naar circulair

Een Green Deal met Eurofa Telecom

Eurofa Telecom is een (eerste generatie) familiebedrijf wat zich ook naar die waarden gedraagt: wij denken over de lange termijn, investeren op de lange termijn altijd met het oog op de volgende generatie(s).

Wij werken volgens de principes van de circulaire economie:

  • We minimaliseren ons grondstof gebruik bij wat wij leveren en wat wij zelf gebruiken.
  • Wij maximaliseren hergebruik van producten en onderdelen. In de producten en onderdelen die wij leveren en die wij zelf gebruiken.
  • Gebruik staat centraal, al jaren. Je wordt geen eigenaar maar betaald alleen voor het gebruik of de prestatie van het product of de dienst. Wij maken ons hard voor zo min mogelijk gebruik van verschillende hardware. Wij streven naar zoveel mogelijk gebruik van diensten met zo min mogelijk hardware.
  • Wij kopen circulair in daar waar mogelijk. Daar hoort een meervoudige waarde analyse bij: wij beschouwen niet alleen de waarde in geld, maar ook de maatschappelijke waarde, de ecologische impact én de eventuele restwaarde na verloop van tijd.
  • Wij werken hard aan inzicht in de gehele (productie) keten van onze producten en diensten. Op basis daarvan kiezen wij onze toeleveranciers.
  • Wij kiezen zoveel als mogelijk voor toeleveranciers uit bij voorkeur Nederland, lukt dat niet dan uit Europa.

Groene verbinder

Wij leveren producten en diensten welke door hun gebruik enorm bijdragen tot een manier van werken en ondernemen welke de ecologische voetafdruk van je bedrijf serieus kunnen verkleinen.  Goed gebruik van communicatie en internetmiddelen verkleind de noodzaak tot (onnodig) vervoer en verplaatsen, maakt samenwerken efficiënter. Het efficiënt gebruik van onze diensten op bij voorkeur 1 device maakt dat er ook serieus minder hardware hoeft te worden afgenomen.

Maar, wij realiseren ons als geen ander dat de onderliggende technologie, internet en telecom, een enorme ecologische voetafdruk achterlaat. De steeds groter wordende datapakketten die verstuurd (kunnen) worden vragen enorm veel energie en enorme datacentra’s. Een keuze voor een hoogwaardig product en dienst waarbij er bewust keuzes gemaakt worden in bijvoorbeeld het gebruikmaken van technologie om hoogwaardige communicatie via kleine datapakketten te verzenden is bijvoorbeeld een criterium voor ons.

Qua hoogwaardige hardware realiseren wij ons terdege dat veel (bijna alles) zijn oorsprong vind in Azie en Afrika. Materialen, arbeidskrachten, vervoer – zaken waar we niet vrolijk van worden wanneer we met onze circulaire bril er naar kijken. Wij zijn constant op zoek naar producten die technisch inhoudelijk voldoen aan de eisen waarop onze telecom diensten goed kunnen draaien. Wanneer deze bijvoorbeeld refurbished beschikbaar zijn, zullen wij daar altijd voor kiezen. Echter ligt uiteindelijk de oorsprong op een niet wenselijk niveau. Samen met onze keten en branche zullen wij ons altijd hard maken voor een veel verantwoordelijker manier van hardware ontwikkeling.