De zin en onzin van 5G

Om met de onzin maar in huis te vallen. Massale spreeuwensterfte in Den  Haag door al dan niet geheime 5G tests. Massaal ziek wordende Zwitserse bewoners van 54 steden na het installeren van 5G. En zo zijn er nog wel meer onzin verhalen te bedenken.
Juist, onzin verhalen. Verhalen bedacht en gepubliceerd door niet betrouwbare sites. Wil je meer weten over deze sites en wélke dat zijn klik dan hier.
Overigens kunnen wij iedereen de volgende regels toe vertrouwen: wordt argwanend wanneer een verhaal te mooi is om waar te zijn (dan is het dat dus doorgaans ook) en als de kop van een artikel wel heel sensationeel is – bedenk dan dat dát dus de bedoeling van het verhaal is: sensatie veroorzaken.
En bij twijfel: ga zelf op onderzoek uit op internet of raadpleeg de site de hoaxwijzer. En tip: ga eens op zoek naar het tegengestelde. Kijk wat je dan vindt.

En de zin van 5G?

opereren op afstand - Eurofa Teleco

5G zit op een andere frequentie waardoor, kort door de bocht genomen, meer data met een hogere snelheid maar over een kortere afstand kan worden overgedragen.
Wie hebben daar profijt van? Vooral de producten en diensten die gebaat zijn bij een zeer snelle data overdracht of die niet zonder een snelle data overdracht kunnen. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdend vervoer: zelfrijdende auto’s en zelfrijdende vrachtvervoer kan door snelle data overdracht snel communiceren met elkaar en anticiperen op (onverwachte) situaties. Een seconde hapering in de data overdracht kan in deze gevallen tot grote ongevallen leiden.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opereren op afstand. Een chirurg in Amsterdam kan bijvoorbeeld met 5G adequaat een operatie uitvoeren in een ander werelddeel. Ook hier geldt dat de operatie robot niet met een seconde vertraging kan reageren.  Smartfarming d.m.v. drones wordt mogelijk.
En wat zijn de voordelen van dit al? Met zelfrijdende auto’s hebben we minder auto’s nodig. Dus minder parkeerplaatsen in de stad, minder auto’s op de weg, minder files en minder uitstoot. Met smartfarming kunnen de stoffen en middelen optimaal ingezet worden, alleen op de plekken waar het nodig is. En de inzet in de gezondheidzorg leidt tot efficiënt inzetten van kennis en kunde zodat meer mensen toegang hebben tot de juiste zorg zonder exorbitante stijging van kosten.
Kortom 5G is en wordt uitermate belangrijk voor en bij alle slimme apparaten en artificial intelligent die wij in en om ons leven hebben, krijgen en die worden ontwikkeld.

Als ‘bijvangst’ is 5G voor de consument en zijn mobiele data overdracht handig: snel filmpjes online kijken, snel films up- dan wel downloaden. Maar feitelijk is dat bij 5G alleen maar bijvangst.

Nog een tip aan de gemeenten: ga je voorbereiden over het hoe en wat en vooral je onderhandelingspositie. Providers verdienen een vermogen aan 5G (en 4G) – verkoop je mastlocaties letterlijk niet te goedkoop ? . Als ambtenaren of politici er meer over willen weten – neem gerust contact met ons op.

Comments are closed.